top of page

Redukujte.
Znovu použijte. Recyklujte.

Postavte se výzvě a pusťte se do 3R!

Reduce.

Reuse.

Recycle.

Zvyšování povědomí. Zvyšování udržitelnosti.

Jsme 6 partnerů z 5 zemí, kteří sdílejí stejnou vizi a spojili se, aby podle ní společně jednali. Tímto společným cílem je zvyšovat povědomí o otázkách životního prostředí, vyvíjet a poskytovat nástroje a zdroje pro uskutečňování změn a pozitivně působit na lidi, aby se podíleli na čistém, zdravém a udržitelném životním prostředí.

Product

Výsledky Projektu

Chceme umožnit místním komunitám přehodnotit jejich vztah ke zdrojům tím, že jim poskytneme podporu v podobě nezávislých znalostí a zefektivněných nástrojů pro efektivnější prosazování změn.

Současný stav

Komplexní výzkum v této oblasti

​Kurikulum

Učební plán vypracovaný v rámci tohoto projektu

​Moduly

Šest samostatných výukových modulů, které dohromady tvoří komplexní nástroj

Videa a podcasty

Pohled odborníků

Zero Waste Store

Postavte se výzvě a pusťte se do 3R!

Podporujeme zapojení do bezodpadového životního stylu, aby se snížilo množství odpadu, který končí na skládkách, odklonit množství materiálů a zdrojů s cílem jejich opětovného použití a zapojení do recyklačních systémů.

bottom of page