top of page
Forest Fire
logo KAS.jpg

Smogové varování

Krakovský smogový alarm" (KSA) je občanské hnutí, které vzniklo na konci roku 2012 a od konce roku 2013 oficiálně funguje jako nevládní organizace. KSA je vlivné občanské sdružení, které se zasazuje o čisté ovzduší v Malopolsku. KSA je uznávána jako nejaktivnější nevládní organizace v Polsku, která se zasazuje o zlepšení kvality ovzduší. Cílem KSA je podněcovat rozvoj nízkouhlíkového regionu prostřednictvím opatření zaměřených na zlepšení kvality ovzduší. Od roku 2012 hraje klíčovou roli v osvětových kampaních zaměřených na kvalitu ovzduší. KSA shromáždila podporu desítek tisíc obyvatel Krakova a podařilo se jí tak výrazně zvýšit uvědomění Krakovanů v této oblasti. 

Organizace se těší silné podpoře veřejnosti. Mezi příznivci KSA jsou zástupci lékařských a vědeckých kruhů, známé osobnosti a četné organizace občanské společnosti. KSA má bohaté odborné znalosti v oblasti kvality ovzduší a veřejného zdraví. Spolupracuje s různými názorovými skupinami, jako jsou lékaři, vědci či novináři. KSA je uznávána politiky, rozhodujícími činiteli a úředníky jako přední organizace zabývající se snižováním emisí nízkými emisemi. KSA má zkušenosti s přípravou a realizací informačních a vzdělávacích kampaní. Od podzimu 2012 uspořádala několik veřejných kampaní (o zdravotních dopadech znečištění ovzduší, kampaň nabádající k výměně kamen na uhlí, semináře pro místní nevládní organizace, které je vybízejí k činnosti). KSA má zkušenosti s vedením a realizací projektů financovaných mj: Evropskou klimatickou nadací, Regionálním fondem pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství, fondy EHP, EU

 

Webové stránky: krakowskialarmsmogowy.pl

logo SEDA.jpg

SEDA

Asociace SEDA je mladá organizace založená v roce 2019. Asociaci vytvořil tým mladých vědců a lidí zabývajících se vzděláváním dospělých i lidí vzdělaných v sociálních vědách s cílem realizovat vzdělávací projekty zaměřené na výuku dospělých. Posláním asociace je vzdělávací, školící a asistenční činnost. Statutární cíle SEDA jsou naplňovány pořádáním školení, seminářů, konferencí, programů a pomocných akcí a také tvorbou vzdělávacích materiálů. Sdružení usiluje o zlepšování schopností a dovedností dospělých, jež jednají v souladu s myšlenkou celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci a školitelé pracující ve sdružení jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci jak z hlediska vzdělání, tak z pohledu odborných dovedností. Kromě toho asociace spolupracuje s řadou organizací zaměřených na dospělé (např. univerzity třetího věku, vězeňské asociace) a také s veřejnými a soukromými institucemi z různých oborů (např. univerzity, výzkumné ústavy, vězeňská inspekce, nadace pro zdravotně postižené atd.). Asociace se snaží zapojit do nových mezinárodních multilaterálních projektů napomáhajících plnit předpoklady konceptu celoživotního vzdělávaní.

 

Webové stránky: www.seda.org.pl

Studying in Groups
Sustainable Energy
Versión vertical colores corporativos.jpg

DIPGRA

Od roku 2001 se Granadská energetická agentura snaží o dosažení evropských, národních a andaluských cílů v oblasti udržitelné energie. V roce 2020 agenturu vzhledem k významu, který realizace energetické politiky v provincii získala, převzala Granadská provinční rada a stala se z ní Granadská provinční energetická kancelář. Kromě toho se v roce 2009 Granadská provinční rada, a tedy i Energetický úřad, připojila k evropské iniciativě Paktu starostů a primátorů jako "podpůrná struktura" se společnou vizí pro rok 2050: urychlit dekarbonizaci svého území, posílit schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a zajistit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Webové stránky: www.granadaenergia.es

CZU_logotype_V_ENG_black.png

CZU

Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906. Velký a neustále se rozvíjející kampus nabízí vynikající příležitosti pro vzdělávání a výzkum. Instituce má téměř 25 000 zapsaných studentů, kteří spolu s asi 1 500 zaměstnanci (akademičtí, výzkumní, technici a administrativní pracovníci) tvoří akademické fórum. ČZU má aktivní mezinárodní spolupráci s institucemi po celém světě.

Webové stránky: www.czu.cz/en

Classroom Lecture
Educational Gardening
PP spalvos [Converted].png

PZP

PAZANGOS PROJEKTAI (dále PZP) je nevládní organizace, která od roku 2012 působí v Litvě jako organizace neformálního vzdělávání. PZP má 6 stálých zaměstnanců a více než 10 externích odborníků pro konkrétní projekty. Náplní práce PZP je neformální vzdělávání mládeže a dospělých pro zlepšení obecných kompetencí, tj. vytváření bezpečného životního a pracovního prostředí, podpora institucionální spolupráce a dialogu mezi nevládními organizacemi a místní samosprávou, rozvoj sítí řemeslníků na venkově, posilování společenské odpovědnosti malých a středních podniků a zemědělců, zvyšování rozmanitosti sociálních a ekonomických aktivit na venkově, zvyšování míry vlastní odpovědnosti obyvatel za zdravé životní podmínky atd. PZP má vědeckovýzkumné zkušenosti s efektivním začleňováním dětí s mentálním postižením do vzdělávacího systému. PZP má rovněž praxi v realizaci projektů financovaných z litevských, EHP a norských fondů. Při realizaci projektů PZP používá standardy "PRINCE2" (GB) a PMP (USA).

 

Webové stránky: www.pazangosprojektai.lt

trebag_logo_2017_eng.png

Trebag Ltd.

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. je maďarská soukromá společnost založená v roce 1989. Společnost Trebag má již více než 15 let bohatých zkušeností s evropskými projekty a nadnárodní spoluprací se zvláštním zaměřením na vzdělávání (např. v oblasti zemědělství a podnikatelských dovedností), environmentální vzdělávání a osvětu, výzkum a vývoj a inovace. Společnost se dosud podílela na přibližně 50 projektech v programech Erasmus+ KA2, LLL, Leonardo da Vinci a Grundtvig a na projektech ve 4.-5. rámcovém programu a v H2020. 

Společnost Trebag má značné praktické dovednosti a expertízu v následujících oblastech: vývoj odborných vzdělávacích materiálů a metodik včetně e-learningu a gamifikace, školení, realizace transferu technologií a řízení inovačního řetězce.

 

 

Webové stránky: www.trebag.hu

Clapping Audience
bottom of page