top of page
Forest Fire
logo KAS.jpg

Smog Alert

Krakowski Alarm Smogowy (KAS) to  oddolny ruch, który powstał pod koniec 2012 roku, a formalnie działa jako organizacja pozarządowa od końca 2013 roku. KAS jest wpływową organizacją społeczeństwa obywatelskiego nawołującą do czystego powietrza w Małopolsce. KAS jest uznawany za najbardziej aktywną organizację pozarządową w Polsce na rzecz poprawy jakości powietrza.  Od 2012 r. odgrywa kluczową rolę w kampaniach podnoszenia świadomości społecznej na temat jakości powietrza. KAS zdobył poparcie dziesiątek tysięcy mieszkańców Krakowa, dzięki czemu udało się znacząco podnieść świadomość krakowian na problem jakości powietrza. 

Organizacja cieszy się silnym poparciem społecznym. Wśród sympatyków KAS są przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych, celebryci i liczne środowiska obywatelskie. KAS posiada wiedzę ekspercką z zakresu jakości powietrza i zdrowia publicznego. Współpracuje z różnymi grupami opiniotwórczymi, m.in. ekspertami medycznymi, naukowcami, dziennikarzami. KAS jest uznawany przez polityków, decydentów i urzędników za wiodącą organizację zajmującą się redukcją emisji o niskiej emisji. KAS powszechnie zwraca uwagę decydentów na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. KAS posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych. Od jesieni 2012 roku zorganizował kilka kampanii społecznych (na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza, kampania zachęcająca do wymiany pieców węglowych, warsztaty dla lokalnych organizacji pozarządowych zachęcające do działania i wyposażające je w wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza). KAS posiada doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów finansowanych przez sponsorów m.in.: Europejską Fundację Klimatyczną, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze EOG, UE.

 

 

Website: krakowskialarmsmogowy.pl

logo SEDA.jpg

SEDA

Stowarzyszenie SEDA to młoda organizacja założona w 2019 roku. Zespół młodych naukowców i osób zajmujących się edukacją dorosłych tworzył stowarzyszenie, umożliwiające realizację projektów edukacyjnych związanych z edukacją dorosłych. Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i pomocowa. Cele statutowe SEDA realizowane są poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, programów i akcji pomocowych oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych. Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności osób dorosłych działających zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra zarówno pod względem wykształcenia, jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami dla dorosłych (np. uniwersytety trzeciego wieku, związki więzienne) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych branż (np. uczelnie, instytuty badawcze, inspektorat więzienny, fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych itp.). Stowarzyszenie ma na celu udział w nowych międzynarodowych projektach wielostronnych realizujących założenia podejścia Life Long Learning.

Website: www.seda.org.pl

Studying in Groups
Sustainable Energy
Versión vertical colores corporativos.jpg

DIPGRA

Od 2001 r. Agencja Energetyczna Granady pracuje nad osiągnięciem europejskich, krajowych i andaluzyjskich celów w dziedzinie zrównoważonej energii. Od 2020 roku Agencja została przejęta przez Radę Prowincji Granady i stała się Prowincjonalnym Biurem Energetycznym Granady ze względu na znaczenie, jakiego nabrało wdrażanie polityki energetycznej w prowincji. Ponadto w 2009 r. Rada Prowincji Granady, a tym samym Biuro ds. Energii, przyłączyło się do europejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów jako „Struktury Wsparcia” ze wspólną wizją do 2050 r.: przyspieszyć dekarbonizację swoich terytoriów, wzmocnić jego zdolność do przystosowania się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu i zapewnienia obywatelom dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.

 

Website: www.granadaenergia.es

CZU_logotype_V_ENG_black.png

CZU

Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości edukacji i badań. Uczelnia ma prawie 25 000 zapisanych studentów, którzy wraz z około 1500 pracownikami (nauczycielami, naukowcami, technikami i pracownikami administracyjnymi) tworzą forum akademickie. CZU prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z instytucjami na całym świecie.

Website: www.czu.cz/en

Classroom Lecture
Educational Gardening
PP spalvos [Converted].png

PZP

PAZANGOS PROJEKTAI (dalej PZP) jest organizacją pozarządową działającą jako nieformalna organizacja edukacyjna na Litwie od 2012 roku. PZP ma 6 stałych pracowników i ponad 10 ekspertów krótkoterminowych do poszczególnych projektów. Zakres prac PZP to nieformalne kształcenie młodzieży i dorosłych w celu podnoszenia kompetencji ogólnych tj. tworzenie bezpiecznego środowiska życia i pracy, wspieranie współpracy instytucjonalnej i dialogu między organizacjami pozarządowymi a samorządami, rozwój sieci rzemieślników na obszarach wiejskich, wzmacnianie odpowiedzialności społecznej MSP i rolników, zwiększanie różnorodności działań społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, znoszenie odpowiedzialności mieszkańców za zdrowy standard życia itp. PZP posiada doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie skutecznego włączania dzieci z zaburzeniami psychicznymi do systemu edukacji. PZP posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy litewskich, EOG i norweskich. Do realizacji projektów PZP stosuje standardy „PRINCE2” (GB) i PMP (USA).

.

Website: www.pazangosprojektai.lt

trebag_logo_2017_eng.png

Trebag Ltd.

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. to węgierska firma prywatna założona w 1989 roku. Trebag od 15 lat ma szerokie doświadczenie w projektach europejskich i współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń (np. z zakresu rolnictwa i przedsiębiorczości), edukacji i świadomości ekologicznej podnoszenie, badania i rozwój oraz innowacje. Do tej pory firma brała udział w około 50 projektach w programach Erasmus+ KA2, LLL, Leonardo da Vinci i Grundtvig oraz projektach w IV-V Programach Ramowych i H2020. Trebag Ltd.  posiada duże doświadczenie i wiedzę ekspercką w następujących dziedzinach: opracowywanie materiałów i metodologii szkoleń zawodowych, w tym e-learningu i grywalizacji, szkoleń, wdrażania transferu technologii i zarządzania łańcuchem innowacji.

.

Website: www.trebag.hu

Clapping Audience
bottom of page