top of page

Reduce. Reuse. Recycle.

Podejmij wyzwanie i rozpocznij 3Rs!

Reduce.

Reuse.

Recycle.

Podnoszenie świadomości. Wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy 6 partnerami z 5 krajów. Podzielajamy tę samą wizję i wspólnie ją realizujemy. Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat kwestii środowiskowych. Opracowujemy i przygotowujemy narzędzia do wprowadzania zmian oraz staramy się wywierać pozytywny wpływ na ludzi, aby przyczyniali się do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska.

Product

Produkty

Chcemy umożliwić społecznościom lokalnym przemyślenie ich relacji z zasobami, wspierając je niezależną wiedzą i narzędziami, aby skuteczniej wprowadzały zmiany.

Obecny stan wiedzy

Kompleksowy opis zagadnienia

Curriculum

Program nauczania opracowany w ramach tej inicjatywy

Moduły

Sześć modułów edukacyjnych, które razem tworzą kompleksowe narzędzie

Filmy i podcasty

  Perspektywa ekspertów

Zero Waste Store

Podejmij wyzwanie i rozpocznij 3Rs!

Zachęcamy do udziału w stylu życia bez odpadów. Zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, zwiększenie udziału surowców, które nadają się do ponownego wykorzystania. Włączenie się do programów recyklingu.

bottom of page