top of page

Podcast Resume

5. Energia-takarékosság

Hungarian

listen-on-spotify-1.png

Peregovits László, Nagykovácsi Természet-és Környezetvédő Egyesületet

5. Energia-takarékosság

Minden élettevékenységhez energia kell. Az emberi evolúcióban az energiának meghatározó szerepe van. Kevesen tudják, de a legtöbb energia pl. az agyműködéshez kell. Nagy paradigmaváltásban élünk most, mert az energiafelhasználásunk kevéssé okos felhasználása nagyon súlyos következményekkel jár az emberiség jövőjét tekintve. Az ember által okozott változásnak egyik meghatározó eleme az energiafelhasználás.  A modern társadalmakban nem nagyon tudunk olyat mondani, ami fenntarthatóan működik, beleértve az energiát is. Sok dologban a hatalmas pufferrendszerek kiegyenlítik az emberi beavatkozás hatását, ami veszélyes is, mert nem érzékeljük a nagy változásokat.  Sajnálatos módon a természettudományos gondolkodás és az oktatás is katasztrofális állapotban van, ezért még lassabban veszik észre, nem élik meg az emberek, hogy mekkora a baj hiába állítja kellemetlen tények sora. Az úgynevezett zöld lefestés teljesen megtéveszti a nem elég tájékozott fogyasztókat. Nem buták az emberek, csak nincsenek azoknak a tényeknek a birtokában, ami alapján jól meg tudnának ítélni egy ilyen problémát. Az egész gazdasági, politikai, kulturális rendszerünk a rövid távú harcokra optimalizált és ez rengeteg galibát okoz, mert megakadályozza azt, hogy hatékonyan lehessen váltani. A fogyasztói társadalomban minden azonnal és nagyon kell. Miközben az egész élővilág alakulása lassú folyamat, geológiai léptékben történik, addig mi mindent a pillanatnak élve próbálunk megoldani és ez nyilvánvalóan olyan konfliktus, amit nagyon nehéz feloldani. Nagyon sok esetben az aktuális divat, vagy például cégek által manipulált fogyasztási szokások a meghatározóak. De egyes országokban nem tükrözik az energia a valós költségeit, mert pl. a gázbányászatnak vagy kőolajbányászatnak sok olyan hatása van, ami nem épül be az árba, holott ezeknek az áraknak magasabbnak kellene lennie. Az első nagy olajrobbanás után a 70-es években jelentősen visszaesett az energiafelhasználás, de elfelejtettük és újra visszatértünk a magasabb fogyasztási irányra. A paradigmaváltásnak teljes gondolkodási és működési váltásban kell bekövetkezni. Egy ilyen váltás nagyon nehéz, mert rengeteg az ellenérdekelt. A probléma az, hogy mi állampolgárok, földi lakók, ezt hagyjuk. És a politikában is jelentkezik ugyanez: pl. az Európai Unió több támogatást ad például az olajvállalatoknak, tehát a hosszú és energiát termelő vállalatoknak, mint például az úgynevezett zöld energiáknak. A nagy rendszerek nagyon nehezen mozdulnak és hogyha nincs kellő elszántság, akkor ez az emberiség pusztulásához fog vezetni előbb-utóbb.  Mindenképpen nagyon fontos lenne a korrekt és okszerű információközlés. Ha sok embernek változik meg a gondolkodása, akkor az jelenthet egy olyan fogyasztásbéli változtatást például, ami a közgazdasági folyamatokat és megváltoztathatja. Ha a vásárló nem vesz valamilyen terméket, azzal érhető el változás. Ezért tartom bajnak az alacsony energiaárat. A szegényebb, alacsonyabb jövedelmű rétegeket, akiknek sok mindenben nincs választásuk, mert nincs megfelelő anyagi erejük, azokat a társadalmaknak támogatnia kellene. A természetben például nincs hulladék. Ez így van az energiával is: a legjobb energia a nem elfogyasztott, nem megtermelt energia, mert annak biztosan nincs hatása. Például lakások esetében a megfelelő hőszigetelés, vagy ha lekapcsolom a fogyasztókat, amikor nem kellenek. Rengeteg energia megspórolható nagyon apró, szinte érzékelhetetlenül kis léptékekkel, de ha 10 milliárd ember csinálja (ugye hamarosan eléri a 10 milliárdos népességet a föld lakossága), akkor az már nagyon is számít.  A fő felelőssége azonban a rendszereket szabályozó, a politikai és gazdasági döntéshozóknak van. A mi szerepünk még az lehet, hogy rákényszerítsük a döntéshozókat, hogy hozzanak olyan döntéseket.  Az oktatást még egyszer kiemelném, nem csak a gyerekek vonatkozásában. A felnőtt társadalom ugyanis arra használja, hogy a felelősségét áthárítsa, pedig vásárlásnál pl. nem a gyerek dönt. A gyerekekre mutat, hogy majd a következő generáció, pedig az nem biztos, hogy lesz olyan állapotban, hogy olyan döntést hozhasson. Tehát az oktatást és az ismeretterjesztést minden korcsoportban nagyon fontosnak tartom. Hiszek abban, hogy az embernek alapvetően jók, a nagy tömegek alapvetően jók, és hogyha megértik, hogy miről van szó, akkor szerintem a hajlandó tenni is, illetve kényszeríteni a rendszereket, hogy tegyenek valamit. 

In English

Every life activity requires energy. Energy plays a key role in human evolution. Few know, but most energy e.g., required for brain function. We are living in a great paradigm shift now, because the less intelligent use of our energy uses has very serious consequences for the future of humanity. One of the determinants of man-made change is energy use. In modern societies, we can’t really find anything what works sustainably, including energy. In many things, huge buffer systems balance the effects of human intervention, which is also dangerous because we don’t perceive big changes. Unfortunately, both scientific thinking and education are in a catastrophic state, so people notice it more slowly, they don’t realize how much trouble a series of unpleasant facts claim. The so-called green paint (climate washing) completely misleads uninformed consumers. People are not stupid; they just do not have the facts to judge well such a problem. Our entire economic, political, cultural system is optimized for short-term struggles, and this causes a lot of difficulties because it prevents them from switching effectively. In a consumer society, a lot is needed and immediately. While the evolution of the entire living world is a slow process, on a geological scale, but we are trying to resolve everything in the very moment, and this is obviously a conflict that is hard to resolve. In many cases, current fashion or consumption patterns manipulated by companies, for example, are decisive. But in some countries, they do not reflect the real cost of energy because e.g., gas mining or oil mining has many effects that are not built into the price, although these prices should be higher. After the first major oil explosion in the 1970s, energy consumption dropped significantly, but we forgot it and returned to a higher direction of consumption. The paradigm shift must take place in a complete shift in thinking and functioning. Such a shift is very difficult because there are counter-interest parties. The problem is that we citizens, the inhabitants of the earth, allow it at that. And the same goes for politics: for example, the European Union is giving more support to oil companies, for example, long-term and energy-producing companies, then to the so-called green energy. Large systems are very difficult to move and if there is not enough commitment, it will lead sooner or later to the destruction of humanity. In any case, the correct and reasonable communication of information would be very important. If a lot of people change their minds, it could mean a change in consumption, for example, and that could change economic processes. If the buyer does not buy a product, a change can be achieved. That is why I consider the low energy price to be a problem. The poorer, lower-income population, who have no choice in many things because they do not have adequate financial means, should be supported by societies. In nature, for example, there is no waste. This is also the case with energy: the best energy is the energy that is not consumed, not produced, because it certainly has no side effect. For example, in the case of apartments, adequate thermal insulation, or when I disconnect electronic devices when they are not needed. Plenty of energy can be saved on a very small, almost imperceptibly small scale, but if it is done by 10 billion people (the population of the earth will soon reach 10 billion), it will already matter a lot. However, the main responsibility lies with the systems and political and economic decision-makers who regulate the systems. Our role may still be to force decision-makers to make good decisions. I would like to highlight education once again, not just about children. This is because the adult society uses it to pass on its responsibilities, even though when shopping, e.g., it is not the child who decides. It shows the kids that the next generation will, though, may not be in the position to make that decision. So, I consider education and dissemination to be very important in all age groups. I believe that man is basically good, the big crowds are basically good, and if they understand what it is about, I think they are willing to do it as well or force the systems to do something. 

bottom of page