top of page
Forest Fire
logo KAS.jpg

Smog Alert

Krakow Smog Alert (KSA) - tai 2012 m. pabaigoje įkurtas pilietinis judėjimas, o nuo 2013 m. pabaigos oficialiai veikiantis kaip nevyriausybinė organizacija. KSA yra įtakinga pilietinės visuomenės organizacija, pasisakanti už švarų orą Mažosios Lenkijos regione. KSA yra pripažinta aktyviausia NVO Lenkijoje, pasisakančia už oro kokybės gerinimą. KSA tikslas - skatinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų regiono plėtrą taikant oro kokybės gerinimo priemones. Nuo 2012 m. ji atlieka svarbų vaidmenį vykdant visuomenės informavimo kampanijas apie oro kokybę. KSA surinko dešimčių tūkstančių Krokuvos gyventojų paramą ir taip sugebėjo gerokai padidinti Krokuvos gyventojų sąmoningumą apie oro kokybės problemą. Organizacija sulaukė didelio visuomenės palaikymo.

Tarp KSA rėmėjų yra medikų ir mokslo atstovų, įžymybių ir daugybė pilietinės visuomenės grupių. KSA turi ekspertinių žinių oro kokybės ir visuomenės sveikatos srityje. Ji bendradarbiauja su įvairiomis nuomonę formuojančiomis grupėmis, pavyzdžiui, medicinos ekspertais, mokslininkais, žurnalistais. Politikai, sprendimus priimantys asmenys ir pareigūnai pripažįsta KSA kaip pagrindinę organizaciją, užsiimančią mažų išmetamųjų teršalų kiekių mažinimu. KSA paprastai atkreipia sprendimų priėmėjų dėmesį į oro taršos problemas. KSA turi patirties rengiant ir įgyvendinant informavimo ir švietimo kampanijas. Nuo 2012 m. rudens ji surengė keletą viešųjų kampanijų (apie oro taršos poveikį sveikatai, kampaniją, skatinančią keisti anglimis kūrenamas krosnis, seminarus vietos nevyriausybinėms organizacijoms, skatinančius imtis veiksmų ir suteikiančius žinių apie oro taršą). KSA turi patirties vykdant ir įgyvendinant rėmėjų finansuojamus projektus, įskaitant: Europos klimato fondas, Regioninis aplinkos apsaugos ir vandentvarkos fondas, EEE fondai, ES.

 

Svetainė: krakowskialarmsmogowy.pl

logo SEDA.jpg

SEDA

Asociacija SEDA yra jauna organizacija, įsteigta 2019 m. Šią asociaciją įkūrė jaunų mokslininkų ir suaugusiųjų švietimu užsiimančių bei socialinių mokslų srityje išsilavinimą turinčių žmonių komanda, sudaranti sąlygas įgyvendinti švietimo projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu. Asociacijos misija - švietėjiška, mokymo ir pagalbos veikla. Įstatuose numatyti SEDA tikslai įgyvendinami organizuojant mokymus, seminarus, konferencijas, programas ir pagalbos veiksmus, taip pat rengiant mokymo medžiagą. Asociacija siekia tobulinti suaugusiųjų, veikiančių pagal mokymosi visą gyvenimą idėją, kompetencijas ir įgūdžius. Asociacijoje dirbantys darbuotojai ir instruktoriai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys tiek išsilavinimą, tiek profesinių įgūdžių.

Be to, asociacija bendradarbiauja su daugeliu suaugusiųjų organizacijų ( pvz., trečiojo amžiaus universitetais, kalėjimų asociacijomis), taip pat su įvairių sričių valstybinėmis ir privačiomis institucijomis (pvz., universitetais, mokslinių tyrimų institutais, kalėjimų inspekcija , neįgaliųjų fondu ir t. t.). Asociacija siekia dalyvauti naujuose tarptautiniuose daugiašaliuose projektuose, įgyvendinančiuose mokymosi visą gyvenimą koncepciją.

Svetainė: www.seda.org.pl

Studying in Groups
Sustainable Energy
Versión vertical colores corporativos.jpg

DIPGRA

Nuo 2001 m. Granados energetikos agentūra siekia Europos, nacionalinių ir Andalūzijos tikslų tvariose energetikos srityje. Nuo 2020 m. agentūra tapo pavaldi Granados provincijos tarybai ir tapo Granados provincijos energetikos biuru dėl to, kad energetikos politikos įgyvendinimas provincijoje įgavo didesnę svarbą. Be to, 2009 m. Granados provincijos taryba, taigi ir Energetikos biuras, prisijungė prie europinės Merų pakto iniciatyvos kaip "remiančioji struktūra", turinti bendrą 2050 m. viziją: paspartinti savo teritorijų dekarbonizaciją,

stiprinti gebėjimą prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio ir užtikrinti, kad gyventojai galėtų naudotis saugia, tvaria ir įperkama energija.

Svetainė: www.granadaenergia.es

CZU_logotype_V_ENG_black.png

CZU

Čekijos gyvybės mokslų universitetas Prahoje buvo įsteigtas 1906 m. Dideliame ir nuolat besiplečiančiame mieste yra puikios galimybės mokytis ir atlikti mokslinius tyrimus. Institucijoje studijuoja beveik 25 000 studentų, kurie kartu su maždaug 1 500 darbuotojų (dėstytojų, tyrėjų, technikų ir administracijos darbuotojų) sudaro akademinę visuomenė. CZU aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis institucijomis visame pasaulyje.

 

Svetainė: www.czu.cz/en

Classroom Lecture
Educational Gardening
PP spalvos [Converted].png

PZP

PAZANGOS PROJEKTAI (toliau - PZP) - nevyriausybinė organizacija, nuo 2012 m. veikianti kaip neformaliojo švietimo mokykla Lietuvoje. PZP turi dirba 6 darbuotojai, daugiau nei 10 trumpalaikių ekspertų dirba konkrečiuose projektuose. PZP veiklos sritis - neformalusis jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, skirtas bendrosioms kompetencijoms tobulinti, t. y. saugios gyvenamosios ir darbo aplinkos kūrimas, NVO ir vietos valdžios institucinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimas, amatininkų tinklų kaimo vietovėse plėtra, smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų socialinės atsakomybės stiprinimas, socialinės ir ekonominės veiklos įvairovės kaimo vietovėse didinimas, gyventojų atsakomybės už sveiką gyvenimo lygį didinimas ir kt.

PZP turi mokslinių tyrimų patirties, kaip veiksmingai įtraukti psichikos sutrikimų turinčius vaikus į švietimo sistemą. PZP turi patirties įgyvendinant projektus, finansuojamus Lietuvos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projektai įgyvendiami remiantis "PRINCE2" (Didžioji Britanija) ir PMP (JAV) standartais.

Svetainė: www.pazangosprojektai.lt

trebag_logo_2017_eng.png

Trebag Ltd.

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. yra Vengrijos privati bendrovė, įsteigta 1989 m. Jau 15 metų "Trebag" turi didelę patirtį vykdant Europos projektus ir tarptautinį bendradarbiavimą, ypatingą dėmesį skiriant mokymui (pvz., žemės ūkio ir verslumo įgūdžių srityje), aplinkosauginiam švietimui ir sąmoningumo ugdymui, moksliniams tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms. Iki šiol įmonė dalyvavo apie 50 projektų pagal "Erasmus+" KA2, LLL, "Leonardo da Vinci" ir "Grundtvig" programas, taip pat 4-osios ir 5-osios bendrųjų programų ir H2020 projektuose.

UAB "Trebag" turi didelę patirtį ir kompetenciją šiose srityse: profesinio mokymo medžiagos ir metodikų, įskaitant e. mokymą ir žaidybinimo metodus,  mokymai, technologijų perdavimo ir inovacijų grandinės valdymo įgyvendinimas.

Svetainė: www.trebag.hu

Clapping Audience
bottom of page