top of page

Sumažinti. Panaudoti. Perdirbti.

Priimk iššūkį ir pradėk 3Rs!

Reduce.

Reuse.

Recycle.

Informuotumo didinimas.
Tvarumo skatinimas.

Esame 6 partneriai iš 5 šalių, kuriuos vienija ta pati vizija ir kurie susivienijo, kad ją įgyvendintų kartu. Bendras tikslas - didinti informuotumą apie aplinkosaugos problemas, kurti ir teikti priemones bei išteklius, kurie padėtų keisti situaciją ir įtakoti žmones, skatinant juos prisidėti prie švarios, sveikos ir tvarios aplinkos kūrimo.

Product

Rezultatai

Norime įgalinti vietos bendruomenes permąstyti savo santykį su ištekliais, perteikdami žinias ir suteikdami paprastus įrankius, padėsiančius padidinti pokyčiai veiksmingumą.

​Naujausi pasiekimai

Išsamus temos tyrimas

 

Mokymo programa

Mokymo programa parengta šios iniciatyvos kontekste

​Moduliai

šeši atskiri mokymo programos moduliai kartu sudaro išsamų įrankį

Video ir įrašai

Ekspertų nuomonė

Zero Waste Store

Priimk iššūkį
ir pradėk 3Rs!

Skatinti kurti gyvenimo būdą siekiantį nulinių atliekų susidarymo, siekiant sumažinti atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį, mažinti medžiagų ir išteklių vartojimą,  juos pakartotinai panaudojant ir įtrauktiant į perdirbimo sistemas.

bottom of page