top of page

Podcast Resume

3 - Kosmetické přípravky

Czech

listen-on-spotify-1.png

Markéta Svobodová, Co-founder of NGO RespON

3 - Kosmetické přípravky

Hostem dnešního podcastu je Markéta Svobodová z projektu RespOn. Pod tímto projektem si můžeme představit skupinu dobrovolníků, kteří usilují o pozitivní změnu pro životní prostředí a komunitu. Projekt se zaměřuje na odpovědnost firem a udržitelnou transformaci firem i jednotlivců. RespOn byl spuštěn v roce 2015. Do července 2021 patřil projekt pod záštitu neziskové organizace INEX-SDA. Od srpna 2021 je ResOn samostatným zapsaným spolkem. Cílem tohoto projektu je změnit chování lidí ve společnosti, ale také firem v tom smyslu, aby toto chování bylo více udržitelné a odpovědné. Udržitelné a odpovědné směrem k životnímu prostředí, společnosti a celkově komunitám po celém světě.  I dnešní díl, stejně jako všechny ostatní je nahráván u příležitosti projektu 3R, spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus +. V rámci dnešního rozhovoru jsme s Markétou probrali problematiku kosmetických produktů. Markéta nám v úvodu představila, čím přesně se jejich projekt RespOn zabývá a kde se s ním můžeme setkat. Jak již bylo zmíněno, hlavním tématem dnešního dílu byla problematika kosmetických produktů. Markéta nám prozradila hlavní trendy v oblasti kosmetického průmyslu, dále také jak důležitá je v tomto odvětví otázka udržitelnosti nebo jakým způsobem si můžeme vyrobit kosmetické produkty v domácích podmínkách.

In English

Today's podcast   guest is Markéta Svobodová from the RespOn project. By this project we can   imagine a group of volunteers who strive for positive change for the   environment and the community. The project focuses on corporate   responsibility and sustainable transformation of companies and individuals.   RespOn was launched in 2015. Until July 2021, the project was under the   umbrella of the non-profit organization INEX-SDA. Since August 2021, ResOn   has been an independent registered association. The aim of this project is to   change the behaviour of people in society, but also of companies, in a way   that makes this behaviour more sustainable and responsible. Sustainable and   responsible towards the environment, society and overall communities around   the world. Today's episode, like all   the others, is recorded on the occasion of the 3R project, co-funded by the   Erasmus + programme of the European Union. As part of today's interview,   Marketa and I discussed the issue of beauty products. Markéta started by   introducing us to what exactly their RespOn project deals with and where we   can meet them. As already mentioned, the main topic of today's episode was   the issue of beauty products. Markéta told us about the main trends in the   beauty industry, how important the issue of sustainability is in this sector   and how we can make beauty products at home.

bottom of page