top of page

Podcast Resume

2 - Nakupování a potraviny

Czech

listen-on-spotify-1.png

Michal Klukan, Co-founder of project Neplejtvák

2 - Nakupování a potraviny

Další díl podcastu,   realizovaného v rámci projektu 3R, spolufinancovaného z programu Evropské   unie Erasmus +, přináší rozhovor s Michalem Klukanem, spoluzakladatelem   projektu Neplejtvák, který umožňoval komukoliv nakupovat nesnězené hotové   jídla z restaurací za zvýhodněnou cenu, což pomohlo restauracím prodat   kvalitní jídlo, které by jinak skončilo v koši a tím celkově snižovat odpad z   jídla. Dle Michala v ČR udržitelný systém nakupování nemáme a trh je ovládán   obchodními řetězci, takže se k lidem dostává jídlo velmi dlouhou cestou. Pro   změnu navrhuje zkrácení dodavatelského řetězce aby se jídlo dostalo co   nejdříve od prvovýrobce ke konečnému spotřebiteli. Plýtvání jídla vnímá jako   velký problém i na osobní bázi, dodává že v ČR nefungují hnědé kontejnery na   bioodpad a že ne každý si může dovolit mít doma svůj kompostér. Jako tip   doporučuje nakupovat od malých lokálních výrobců. Dalším tématem bylo   snižování plastů při nákupech. Zmíněny byly bezobalové obchody v ČR, jejich   dostupnost a také poměrně vyšší cena oproti ostatním obchodním řetězcům.   Prostor dostal také dumpster diving, který je v ČR stále nelegální a vyhozené   věci se stále zamykají do kontejnerů. Organizace Zachraň jídlo se snaží o   novelu, ve které supermarkety musí darovat neprodané procházející jídlo do   potravinových banek. Jelikož se jedná o charitu, tak je zde těžké zařídit   logistiku a také sehnat lidi kteří by převoz a výběr zboží zajišťovali.

In English

The next episode of   the podcast, realized within the 3R project, co-funded by the European   Union's Erasmus + programme, brings an interview with Michal Klukan,   co-founder of the Neplejtvák project, which allowed anyone to buy uneaten   ready meals from restaurants at a discounted price, which helped restaurants   sell quality food that would otherwise end up in the trash and thus reduce   food waste overall. According to Michal, the Czech Republic does not have a   sustainable purchasing system and the market is dominated by supermarket   chains, so food takes a very long way to reach people. To change this, he   proposes shortening the supply chain so that food gets from the primary   producer to the final consumer as soon as possible. He also sees food waste   as a big problem on a personal level, adding that brown containers for   bio-waste do not work in the country and that not everyone can afford to have   their own composter at home. As a tip, she recommends buying from small local   producers. Another topic was reducing plastic in shopping. Mention was made   of packaging-free shops in the Czech Republic, their availability and also   their relatively higher price compared to other retail chains. Dumpster   diving, which is still illegal in the Czech Republic and discarded items are   still locked in containers, was also discussed. Save the Food is pushing for   an amendment in which supermarkets must donate unsold food they pass on to   food banks. As this is a charity, it is difficult to arrange the logistics   and also to find people to transport and collect the goods.

bottom of page