top of page

Podcast Resume

1 - „Nulinių atliekų” idėja

Lithuanian

listen-on-spotify-1.png

Ugnė Nedzinskaitė , eco-enthusiast,   NGO „Stebuklingi draugai”

1 - „Nulinių atliekų” idėja

Šita idėja, visada faktiškai dar iki termino atkeliavimo į Lietuvą, atrodė labai patraukli, kadangi visada buvo priimtinos ekologinės idėjos, ir iš tikrųjų, būtent, norėjosi kuo mažiau tų šiukšlių, kuo mažiau tų atliekų, kuo mažiau tos taršos. Ir kurią gyvenimo pusę reikėtų paliesti? Jeigu kalbėti apie buitį, tai tas, turbūt, yra lengviau. Nors, žinoma, šimtu procentų tą idėją įgyvendinti bet kuriomis aplinkybėmis yra labai sudėtinga. Na, jeigu kalbėti jam profesinius dalykus ar apie tam tikras savanoriškas veiklas, tai šiuo atveju labai sudėtinga įgyvendinti 3R idėją. Na, iš principo šiuo metu yra siūloma labai daug įvairiausių metodikų tam principui įgyvendinti, tad reikėtų išsirinkti galbūt sau tinkamiausią. Na ir visų pirma, tiesiog, prieš pasiduodant impulsui įsigyti kažkokį daiktą, reikėtų pagalvoti, ar tikrai jo reikia, ar tikrai naujas drabužis yra būtinas ar tiesiog atsibodo senas. Ar negalima, pradžioje, kažkaip tų senų drabužių perleisti draugams ar labdarai, o, idealiu atveju, pabaigti pačiam nešioti ir tas liečia lygiai taip pat, galvojant apie visus buities dalykus. Ar tikrai reikia naujų baldų? Ar tikrai reikia naujo telefono ir pan.? Tai pirmiausia kalbėkime apie savikontrolę. Man atrodo, kad neprisijungimas prie išpardavimų, juodųjų penktadienių ir kitų panašių renginių jau yra tam tikras aktyvumas. Be abejonės, tam tikras iniciatyvas palaikau. Tai yra į išparduotuves atiduodami nereikalingi daiktai ar kažkam, kam labiau reikia paramos, pavyzdžiui, nepasiturinčioms šeimoms, parama kažkokiais daiktais, kurie buityje tapo nebereikalingi arba nebebūtini ir pan.

In English

This idea, actually,   always seemed very attractive even before the deadline came to Lithuania,   because ecological ideas have always been acceptable, and in fact it was   really the desire to have as little rubbish as possible, as little waste as   possible, as little pollution as possible. And which side of life should be   touched? If we are talking about the household, that is probably easier.   Although, of course, it is very difficult to implement that idea one hundred   per cent in all circumstances. Well, if we are talking about professional   things, or about certain voluntary activities, then it is very difficult to   implement the 3Rs idea. Well, in principle, there are many different   methodologies currently available to implement that principle, so you should   choose the one that is perhaps most suitable for you. Well, first of all,   just before you give in to the impulse to buy something, you should think   about whether you really need it, whether you really need a new item of   clothing, or whether you are just fed up with your old one. Is it not   possible, at the beginning, to somehow pass on those old clothes to friends   or to charity and, ideally, to end up wearing them yourself, and the same   goes for all household items? Do you really need new furniture? Do you really   need a new phone, etc.? Let us talk about self-control first. It seems to me   that not joining in with sales, Black Fridays and the like is already a kind   of activity. Of course, I support certain initiatives. That is, donating   unwanted items to the sales, or donating to someone who is more in need of   support, for example, needy families, donating some items that have become   redundant or unnecessary in the household, and so on.

bottom of page