top of page

Podcast Resume

6 - Oszczędzanie Wody

Polish

listen-on-spotify-1.png

Sebastian Szklarek

6 - Oszczędzanie Wody

Ekspert wyjaśnia, w jaki sposób możemy oszczędzać i magazynować wodę, traktując ją jako zasób, nie jak odpad. Rozmawiamy między innymi o przydomowych zbiornikach na deszczówkę i ponownym obiegu zużytej i oczyszczonej wody.

In English

An expert explains how we can save and store water, treating it as a resource, not as waste. Among other things, we talk about domestic rainwater tanks and re-circulating used and treated water.

bottom of page