top of page

Podcast Resume

1 - Intro

Czech

listen-on-spotify-1.png

Matěj Pajma, researcher

1 - Intro

Vítejte při poslechu úvodního podcastu3R. Hlavním cílem projektu  je zvýšit povědomí o enviromentálních otázkách, vyvinout a poskytnout  nástroje a zdroje vedoucí ke změně a pozitivně ovlivnit lidi. Díky tomuto mohou přispět k čistému, zdravému a udržitelnému životnímu prostředí prostřednictvím témat jako je cirkulární ekonomika, redukce, opětovného použití a recyklace. Prostřednictvím této série podcastů si každý občan bude moci projít konkrétní informace o 6 modulech týkajících se snižování množství odpadu, nakupování a potravin, kosmetických výrobků, čisticích prostředků, šetření energie a šetření vody. Podcasty jsou založeny na krátkých rozhovorech s místními odborníky v 5 zemích projektu a můžete je slyšet ve všech 5 jazycích a dokonce i v angličtině. Nyní vás zveme, abyste si poslechli celý kanál a dozvěděli se více o možných krocích, které může každý občan podniknout. Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu, které naleznete v popisu podcastu. Přejeme vám příjemný poslech. 

In English

The 3Rs project main goal is to raise awareness on environmental issues, develop and provide change-making tools and resources and influence people in a positive way to contribute to a clean healthy and sustainable environment though the topic of Circular Economy and reduce, reuse and recycle.  Though this podcasts series any citizen will be able to go through specific information about the 6 modules related to waste reduction, shopping and food, beauty products, cleaning products, saving energy, and saving water.  The podcasts are based in short interviews with local experts in the 5 countries of the project, and can be heard in all 5 languages as well as English, we invite you now to get a look at the whole channel and learn more about possible steps that any citizen could take.  More information can be found in the official website of the project www.the3rproject.com  

bottom of page