top of page

Podcast Resume

2. Vásárlás és Élelmiszer

Hungarian

listen-on-spotify-1.png

Schmelcz Gézáné Ildikó, Kemence Hagyományőrző Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő Egyesület, Komárom

2. Vásárlás és Élelmiszer

A legfőbb tevékenységünk részeként olyan embereket foglalkoztatunk, akiket az elsődleges munkaerőpiac nem képes és nem is akar alkalmazni. Védett szervezet, akkreditált rehabilitációs foglalkoztató vagyunk, számtalan tevékenységgel. Már gyerekkorban elkezdjük fejleszteni a különböző problémákkal küzdő gyermekeket, pl.  40-45 fős SNI-s gyerekcsoportunk van. Féléves korban kerülhet be hozzánk egy gyerek, és foglalkoztatjuk nyugdíjas koráig, illetve utána pedig nyugdíjas önkénteseink vannak.  A másik nagy lábunk a képzés: felnőttképzők vagyunk, számtalan orvosi céggel dolgozunk együtt. Az erősségünk ezen a területen a mérésalapú kompetenciafejlesztés. Létfontosságú számunkra a fenntarthatóság. Ha fenntartható a szervezetünk, akkor tudjuk fejleszteni, de az ENSZ által meghatározott fenntarthatósági elveknek is szeretnénk megfelelni, főként a gazdaságunk működtetésében. Társadalmi vállalkozásként szociális farmot működtetünk. Az ott foglalkoztatottak elsősorban a mezőgazdaságban és az ott megtermelt termékek feldolgozásában vesznek részt. Kéthektáros területen gazdálkodunk, rengeteg állatunk van, így nemcsak tudatos állattartást folytatunk és tanítunk, hanem ezt a gazdaságot fenntarthatóan működtetjük. Körkörös gazdaságot hoztunk létre, amelybe be tudtunk vonni multi cégeket is, ami hozzájárul a fejlődésünkhöz és fenntartásunkhoz is. Az egyik legjelentősebb partnerünk a Spar Magyarország. Az élelmiszerek közül a pékárura és a zöldség gyümölcsre szól a szerződésünk. Rengeteg megmarad, mert az üzletpolitikájuk szerint még este 7 órakor is kell legyen friss pékárú a polcokon, ha 8 órakor valaki betéved, akkor is maximálisan ki tudják szolgálni. Tehát nagyon sok pékáru, kenyér megmarad, ami már másnapra az előírások szerint lejárt szavatosságú, bár emberi fogyasztásra még alkalmas. Szerződésünk szerint ezeket csak állatoknak lehet takarmányozási céllal felhasználni. A fenntarthatóságunk támogatására sok állatunk van. 50 tyúkunk szabadtartásban és értékesítjük a tojásokat, vannak lovaink, disznóink, kecskéink, kacsáink, bábáink, és ezek élelmezésére használjuk föl. Ha maradék zöldséget hozunk el reggel az áruházból, akkor hajléktalanok, mentális problémákkal küzdő fogyatékos (megváltozott munkaképességű) kollégáim szétszortírozzák, megtanulják, hogy melyik állat mit eszik meg szívesen és megetetik állatokat. Ezzel is fenntarthatóságot, körkörös gazdaságot szolgáljuk. A szállításhoz megfelelő járművel rendelkezni és azt meg is kell tankolni. Belügyminisztériumnak van közfoglalkoztatási programja, ennek keretében vásároltunk autóbuszt és a helyi, a komáromi önkormányzat biztosítja a működtetését. Elszállítjuk a megmaradt élelmiszereket és hasznosítjuk őket, az így előállított húst, tojást, pedig szétosztjuk a rászoruló komáromiaknak, részben pedig értékesítjük. Az áruházak iszonyú pénzeket fizetnek azért, hogy az általuk termelt „szemetet” elvigyék. Korábban ezek megsemmisítőbe kerültek. Az együttműködésben feladatunk népszerűsíteni is, hogy egy multi és egy civil szervezet, hogyan tud a társadalom számára hasznosan együttműködni és segíteni a világban a fenntarthatóságot. Van erre más mód is: Magyarországon van Élelmiszerbank is, akikkel szerződésben állunk. Ők a megmaradt élelmiszert nemcsak állatok takarmányozására használhatják fel, hanem ez adományként ki is oszthatják (Tesco, Lidl, Aldi, Ocean maradékait). Mi Komáromban 12 civil szervezetet fogunk össze ezért, és a város három különböző pontján osztjuk szét ezeket az élelmiszereket, hogy támogassuk azokat, akiknek a napi pékáru, illetve zöldség - gyümölcs nagyban hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. Motiválnék mindenkit, hogy merje fölvenni a telefont és megkérdezni, mert nagyon ritka az a bolt, ahol minden elfogy minden nap. Kétoldalú dolog: merjünk elmenni és erről beszélni, a másik pedig az értékesítési pontok motivációja, hogy tegyenek ők is valami jót a világért. 

In English

Our main activity is to employ people who cannot and do not receive a job in the primary labour market. We are a protected organization, an accredited rehabilitation employer with countless activities. We start developing children with various problems, e.g. we have a group of 40-45 children with SNIs. Children can come to us at the age of six months, and we employ them until retirement and after that we have also retired volunteers. Our other important pillar is training: we provide adult training, cooperating with countless medical companies. Our strength in this area is measurement-based competency development. Sustainability is vital for us. If our organization is sustainable, we can improve it, but we also want to comply with the principles of sustainability set by the United Nations, especially in the operation of our economy. As a social enterprise, we operate a social farm. Those employed there are mainly involved in agriculture and the processing of the products produced there. We farm on a two-hectare area, we have a lot of animals, so not only do we keep and teach conscious animal husbandry, but we also operate this farm sustainably. We have created a circular economy in which we have been able to involve multi-companies, which also contributes to our development and maintenance. One of our most important partners is Spar Hungary. We have signed a contract is for bakery products and vegetables for fruit. There’s a lot left over because their business policy is to provide fresh baked goods on the shelves even at 7pm, if someone come in at 8am, they can still serve he/she to the maximum. So, a lot of baked goods and bread are left, which have the expiration date the next day, although they are still suitable for human consumption. According to our contract, they can only be used for animal feed. We have many animals to support our sustainability. 50 hens are free range, and we sell the eggs; we have horses, pigs, goats, ducks, midwives and we use the rest received to feed them. If we bring leftover vegetables out of the store in the morning, my homeless, mentally disabled (with altered working capacity) colleagues will sort them out, learn which animal they like to eat them and feed them. We also serve sustainability and a circular economy. We need a suitable vehicle for transport and refuel it. The Ministry of Home Affairs has a public employment program, in the framework of which we bought our bus and the local, Komárom municipality ensures its operation. We deliver the remaining food and utilize them: the meat and eggs produced are distributed to those in need in Komárom, and we also sell some of them.  Stores pay horrible money to take away the “garbage” they produce. Previously, they were destroyed. In our collaboration, we also have the task of promoting how a multi- and a non-governmental organization can work together to the benefit of the society and help sustainability in the world. There are other ways to do this: there is also a Food Bank in Hungary with whom we have a contract. They can not only use the remaining food to feed the animals, but also distribute it as a donation (the remains of Tesco, Lidl, Aldi, Ocean). In Komárom cooperate with 12 non - governmental organizations for this purpose, and we distribute these foods in three different parts of the city to support those to whom daily bakery products, fruit and vegetables make a major contribution to a healthy diet. I would motivate everyone to dare to pick up the phone and ask, because it is very rare to have a store where everything runs out every day. It’s a two-sided thing: dare to go and talk about it, and the other is the motivation of the stores to do something good for the world, too. 

bottom of page