top of page

THE 3R's Project

Newsletters

Začala čtvrtá a poslední fáze projektu 3R.Stav projektu

 

Začala čtvrtá a poslední fáze projektu 3R, tedy implementace.

Celé konsorcium se připravuje na zpracování finálního produktu s názvem "Hlas expertů". Zbytek obsahu je v závěrečné fázi projektu a bude připraven k šíření a k použití pro vzdělávací účely ve všech jazycích partnerů projektu

a také v angličtině. Všechny informace jsou dostupné všem na www.the3rproject.com


Představujeme partnery

 

Krakovský smogový alarm (KSA) je občanské hnutí, které vzniklo na konci roku 2012 a od konce roku 2013 oficiálně funguje jako nevládní organizace. KSA je vlivné občanské sdružení, které se zasazuje o čisté ovzduší v Malopolsku. KSA je uznávána jako nejaktivnější nevládní organizace v Polsku, která se zasazuje o zlepšení kvality ovzduší. Cílem KSA je podněcovat rozvoj nízkouhlíkového regionu prostřednictvím opatření zaměřených na zlepšení kvality ovzduší. Od roku 2012 hraje klíčovou roli v osvětových kampaních zaměřených na kvalitu ovzduší. KSA shromáždila podporu desítek tisíc obyvatel Krakova a podařilo se jí tak výrazně zvýšit uvědomění Krakovanů v této oblasti.

Organizace se těší silné podpoře veřejnosti. Mezi příznivci KSA jsou zástupci lékařských a vědeckých kruhů, známé osobnosti a četné organizace občanské společnosti. KSA má bohaté odborné znalosti v oblasti kvality ovzduší a veřejného zdraví. Spolupracuje s různými názorovými skupinami, jako jsou lékaři, vědci či novináři. KSA je uznávána politiky, rozhodujícími činiteli a úředníky jako přední organizace zabývající se snižováním emisí nízkými emisemi. KSA má zkušenosti s přípravou a realizací informačních a vzdělávacích kampaní. Od podzimu 2012 uspořádala několik veřejných kampaní (o zdravotních dopadech znečištění ovzduší, kampaň nabádající k výměně kamen na uhlí, semináře pro místní nevládní organizace, které je vybízejí k činnosti). KSA má zkušenosti s vedením a realizací projektů financovaných mj: Evropskou klimatickou nadací, Regionálním fondem pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství, fondy EHP, EU

Webové stránky: krakowskialarmsmogowy.pl


PAZANGOS PROJEKTAI (dále PZP) je nevládní organizace, která od roku 2012 působí v Litvě jako organizace neformálního vzdělávání. PZP má 6 stálých zaměstnanců a více než 10 externích odborníků pro konkrétní projekty. Náplní práce PZP je neformální vzdělávání mládeže a dospělých pro zlepšení obecných kompetencí, tj. vytváření bezpečného životního a pracovního prostředí, podpora institucionální spolupráce a dialogu mezi nevládními organizacemi a místní samosprávou, rozvoj sítí řemeslníků na venkově, posilování společenské odpovědnosti malých a středních podniků a zemědělců, zvyšování rozmanitosti sociálních a ekonomických aktivit na venkově, zvyšování míry vlastní odpovědnosti obyvatel za zdravé životní podmínky atd. PZP má vědeckovýzkumné zkušenosti s efektivním začleňováním dětí s mentálním postižením do vzdělávacího systému. PZP má rovněž praxi v realizaci projektů financovaných z litevských, EHP a norských fondů. Při realizaci projektů PZP používá standardy "PRINCE2" (GB) a PMP (USA).

Webové stránky: www.pazangosprojektai.lt


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page