top of page

THE 3R's Project

Newsletters

Učební osnovy a stav techniky jsou hotové

Konečně je to tady! Učební osnovy a stav techniky jsou hotové. 🙌Intelektuální výstupy


 

První intelektuální výstup byl vytvořen ze dvou částí. První byl stav techniky a zahrnuje situaci a technologie odpadového průmyslu v jednotlivých zemích. Tento dokument byl přeložen do jazyka každé země. ✔

Druhou částí byly učební osnovy. Tento dokument popisoval metodiku, cíle a výstupy projektu, které budou představeny v příštím newsletteru 🎆.


Představení partnerů

 

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906. ⏳

Rozsáhlý a neustále se rozvíjející kampus nabízí vynikající možnosti pro vzdělávání a výzkum. 👩🏫👨🔬 Instituce má téměř 25 000 zapsaných studentů, kteří spolu s přibližně 1 500 zaměstnanci (akademickými, výzkumnými, technickými a administrativními pracovníky) tvoří akademické fórum. ČZU má aktivní mezinárodní spolupráci s institucemi po celém světě. 🌄


Recent news #1 Nedávné novinky #1

 

Na kampusu ČZU v Praze se od 10. do 13. října 2022 konal Prague Science Film Fest! 👩🌾

Představeny byly skvělé filmy spojené s projektem 3R Jako filmy: Foodforest, Pleistocénní park + Deset tisíc pro klima, Budiž voda! Po stopách přírody a mnohé další! ♻

Více se dozvíte na webu: Prague Science Film Fest - Prague Science Film Fest (psff.cz)


Fascinující příběhy ze světa přírody a originální formy vyprávění nabídl Prague Science Film Fest (PSFF), který se konal od 10. do 13. října 2022 v areálu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a je zdarma. Filmy zavedou diváky mezi týmy špičkových vědců a dokumentaristů z celého světa. Zváni jsou studenti a zaměstnanci, školní skupiny i široká veřejnost.


Nedávné novinky #2

 

ČZU se účastní projektu SWAMP a realizuje opatření, která by měla být základem pro "chytrou krajinu". Pokračuje průběžné monitorování lokality pomocí dronů a dálkového průzkumu. Celá lokalita je také vybavena čidly, která umožňují vyhodnocovat realizovaná opatření a jejich dlouhodobý dopad na krajinu. Budují se také retenční nádrže a mokřady! Můžete se podívat na webové stránky SWAMP - Odpovědné hospodaření s vodou v zastavěných územích ve vztahu k okolní krajině - Fakulta životního prostředí ČZU Praha

Budoucnost šetření vody se zdá být jasnější než kdy jindy! ♻

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page