top of page

THE 3R's Project

Newsletters

Pokračujeme ve vytváření výstupů projektu!


Stav projektu

 

Pokračujeme ve vytváření výstupů projektu! Projekt 3R je ve fázi vývoje Výsledků projektu 2 – obsahu školení. Všichni partneři pracují na přípravě příslušných modulů, jejichž cílem je poskytnout našim zúčastněným stranám komplexní znalosti o snížení množství odpadu v jejich každodenním životě. Všechny materiály budou k dispozici ve všech jazycích partnerů a na www.the3rproject.com


Co jsme dělali doposud

 

Jak jste se mohli dočíst v newsletteru č. 1, náš projekt trvá 2 roky. Právě jsme prošli prvním rokem implementace a jsme velmi hrdí na naše úspěchy. Již jsme vyvinuli metodiku školení a podrobné učební osnovy, které jsou již k dispozici na webových stránkách projektu. Pracujeme na vývoji podrobných a komplexních školicích materiálů, které bude možné stáhnout z platformy projektu a využít je pro samostudium. Je důležité zmínit, že všechny materiály zpracované v rámci našeho projektu jsou k dispozici zdarma.

V rámci Intelektuálního výstupu 2 pracujeme na 6 modulech, které budou pokrývat všechna témata související se způsobem života zaměřeným na nulový odpad. Začneme krátkým představením myšlenky nulového odpadu a v další části bude podrobně popsáno hospodárné nakupování a racionální nákup potravin, možnosti výroby vlastní kosmetiky, ekologické čistící prostředky a také způsoby šetření energie a vody.

Všechny moduly budou připraveny velmi brzy a my vyzýváme naše sledující, aby se na ně podívali a poslali nám své názory a návrhy na zlepšení.

Abychom zlepšili kvalitu našich modulů, plánujeme v dalších fázích realizace projektu provést pilotní testování všech zpracovaných materiálů. O této události vás budeme informovat i v nejbližší době.


Partnerství

 

Asociace SEDA je mladá organizace založená v roce 2019. Asociaci vytvořil tým mladých vědců a lidí zabývajících se vzděláváním dospělých i lidí vzdělaných v sociálních vědách s cílem realizovat vzdělávací projekty zaměřené na výuku dospělých. Posláním asociace je vzdělávací, školící a asistenční činnost. Statutární cíle SEDA jsou naplňovány pořádáním školení, seminářů, konferencí, programů a pomocných akcí a také tvorbou vzdělávacích materiálů. Sdružení usiluje o zlepšování schopností a dovedností dospělých, jež jednají v souladu s myšlenkou celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci a školitelé pracující ve sdružení jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci jak z hlediska vzdělání, tak z pohledu odborných dovedností. Kromě toho asociace spolupracuje s řadou organizací zaměřených na dospělé (např. univerzity třetího věku, vězeňské asociace) a také s veřejnými a soukromými institucemi z různých oborů (např. univerzity, výzkumné ústavy, vězeňská inspekce, nadace pro zdravotně postižené atd.). Asociace se snaží zapojit do nových mezinárodních multilaterálních projektů napomáhajících plnit předpoklady konceptu celoživotního vzdělávaní.

Webové stránky: www.seda.org.pl

Sdružení SEDA se jako přidružený partner podílelo na projektu cirkulární ekonomiky s názvem U-Eco.


Projekt U-Eco:

https://www.swideas.se/achievments/upskilling-for-more-creative-circular-economy-u-eco


Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. je maďarská soukromá společnost založená v roce 1989. Společnost Trebag má již více než 15 let bohatých zkušeností s evropskými projekty a nadnárodní spoluprací se zvláštním zaměřením na vzdělávání (např. v oblasti zemědělství a podnikatelských dovedností), environmentální vzdělávání a osvětu, výzkum a vývoj a inovace. Společnost se dosud podílela na přibližně 50 projektech v programech Erasmus+ KA2, LLL, Leonardo da Vinci a Grundtvig a na projektech ve 4.-5. rámcovém programu a v H2020.

Společnost Trebag má značné praktické dovednosti a expertízu v následujících oblastech: vývoj odborných vzdělávacích materiálů a metodik včetně e-learningu a gamifikace, školení, realizace transferu technologií a řízení inovačního řetězce.


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page